کارشناسی ارشد بدون کنکور از طریق دانشپذیری دانشگاه پیام نور - ثبت نام کلاسهای آمادگی فراگیر پیام نور با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاوره رایگان و اطلاع از آخرین اخبار کنکور فراگیر پیام نور سال 94


نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
شماره تماس :
متقاضی آزمون :
رشته :

رشته های کارشناسی دانشگاه پیام نور

دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۸۸ 16:28
رشته هاي تحصيلي و منابع دوره‌هاي فراگير مقطع كارشناسي

 رشته‌هاي تحصيلي قابل انتخاب به همراه دروس عمومي و همچنين منابع آن در جدول شماره (1) و دروس تخصصي و همچنين منابع آن در جدول شماره (2) درج شده است.

جدول شماره (1) منابع و دورس عمومي نيمسال دانشپذيري دوره‌هاي فراگير مقطع كارشناسي   

نام درس

تعداد واحد

منابع درسي

مؤلف

ناشر

انديشه اسلامي

2

انديشه اسلامي

گروه معارف اسلامي

پيام نور

فارسي عمومي

3

فارسي عمومي

گروه ادبيات اسلامي

پيام نور

زبان عمومي

3

زبان انگليسي عمومي

علي محمدي و خليلي

پيام نور

 جدول شماره (2) رشته ها و منابع دروس اختصاصي نيمسال دانشپذيري دوره هاي فراگير مقطع كارشناسي 

گروه

رشته تحصيلي

نام درس

تعداد واحد

منابع درسي ( نام كتاب)

مؤلف

ناشر

الهيات و معارف اسلامي

ـ اديان و عرفان اسلامي

ـ تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي

ـ علوم قرآن و حديث

ـ فلسفه و كلام اسلامي
ـ فقه و مباني حقوق اسلامي

كلام (1)

2

كلام (1)

موسايي افضلي

پيام نور

صرف (1)

2

صرف و نحو كاربردي (1) و (2)

امام زاده

پيام نور

منطق (1)

2

منطق (1) ـ منطق صوري جلد اول

فرامرز قراملكي ـ محمد خوانساري

پيام نور

مبادي فقه و اصول

2

مبادي فقه و اصول

سيد محمد صدري

پيام نور

حقوق

ـ حقوق

 

حقوق جزاي عمومي (1)

3

زمينه حقوق جزاي عمومي

نوربها

پيام نور

اصول فقه (1)

2

مبادي فقه و اصول

سيد محمد صدري

پيام نور

مقدمه علم و حقوق

2

مقدمه علم و حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران

ناصر كاتوزيان

پيام نور

روانشناسي و علوم تربيتي

ـ روانشناسي عمومي

ـ مديريت و برنامه ريزي آموزشي

ـ آموزش پرورش پيش دبستاني و دبستاني

ـ راهنمايي و مشاوره

 

روانشناسي عمومي (1)

2

روانشناسي عمومي (آزمايشي)

جمعي از مولفان گروه روانشناسي

پيام نور

مباني اصول راهنمايي و مشاوره

2

مقدمات مشاوره و راهنمايي(آزمايشي)

وكيليان و كرباسي

پيام نور

كليات فلسفه

2

كليات فلسفه (آزمايشي)

دادبه

پيام نور

زبانهاي خارجي

ـ مترجمي زبان انگليسي

ـ زبان و ادبيات انگليسي

خواندن و درك مطلب مفاهيم1

4

خواندن و درك مفاهيم 1

تحريريان

پيام نور

فنون يادگيري زبان

2

The study skills for students English as a school language

Richard c. Yurkey

افست

علوم اجتماعي

ـ علوم اجتماعي پژوهشگري

ـ برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه

مباني جامعه شناسي

 مفاهيم اساسي 1

3

مباني جامعه شناسي (چاپ بيستم سال 87)

بروسن كوئن/ ترجمه رضا فاضل و غلام عباس توسلي

سمت

كليات حقوق

2

كليات حقوق (درسنامه)

ثابت سعيدي

پيام نور

اصول علم اقتصاد

3

 كليات علم اقتصاد (آزمايشي) فصل 1 تا 10

پژويان، خداد و موسوي

پيام نور

 

اقتصاد و مديريت

ـ حسابداري

ـ مديريت دولتي

ـ مديريت بازرگاني

ـ مديريت صنعتي

ـ مديريت جهانگردي

ـ علوم اقتصادي ـ اقتصاد نظري

 

اقتصاد خرد

 

3

اقتصاد خرد (درسنامه)

پژويان

پيام نور

مباني اصول سازمان و مديريت

3

مباني سازمان ومديريت

(قطعي)

فيضي

پيام نور

علوم سياسي

ـ علوم سياسي

مباني علم و سياست

3

بنياد هاي علم سياست

عبدالرحمان عالم

پيام نور

مباني علم و حقوق

3

مقدمه‌اي بر علم حقوق

ناصر كاتوزيان

پيام نور

جنبش‌هاي اسلامي معاصر

2

تاريخ نهضت‌هاي ديني ، سياسي معاصر

علي اصغر حلبي

پيام نور

 

كشاورزي و منابع طبيعي

ـ مهندسي آب و خاك

ـ مهندسي علوم كشاورزي

ـ مهندسي كشاورزي ـ اقتصاد

ـ مهندسي كشاورزي ـ علوم دامي

ـ مهندسي ماشين‌هاي كشاورزي ـمهندسي مديريت وآباداني روستاها

ـ مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زيست

رياضي عمومي 1

3

رياضي عمومي 1 (زمين شناسي)

جليل واعظي

پيام نور

شيمي عمومي

3

شيمي عمومي (قطعي)

ميرشكرايي

پيام نور

گياهشناسي عمومي

2

گياه شناسي 1 (نظري)

روح انگيز نادري

پيام نور

هنر

ـ گرايش نگار گري

هنر و تمدن اسلامي1

2

هنر و تمدن اسلامي 1

غلامعلي حاتم

پيام نور

آشنايي با هنردر تاريخ1

2

آشنايي با هنر در تاريخ 1

غلامعلي حاتم

پيام نور

انسان، طبيعت، طراحي 1

2

انسان، طبيعت، طراحي 1

شاكري راد

پيام نور

مهندسي اجرايي

ـ مهندسي صنايع

ـ مهندسي مديريت پروژه

ـ  مهندسي مديريت اجرايي

فيزيك 1

3

فيزيك پايه (1)  (مكانيك)

(آزمايشي) از ابتداي فصل 1تا آخر فصل 10

بهاري

پيام نور

اقتصاد مهندسي

2

اقتصاد مهندسي از فصل 1تا انتهاي فصل 15

محمد مهدي اسكو نژاد

پيام نور

رياضي عمومي 1

3

رياضي عمومي 1 (درسنامه) فصلهاي

3 تا 12 فصلهاي 1و2

احمد پور، مهمياني

پيام نور

فناوري ارتباطات و اطلاعت ICT

ـ علوم كامپيوتر

ـ مهندسي فناوري اطلاعات

ـ مهندسي كامپيوتر سخت افزار

ـ مهندسي كامپيوتر نرم افزار

مباني كامپيوتر و برنامه سازي

4

مباني كامپيوتر و برنامه سازي (درسنامه)

تنهاـ يوسفخاني

پيام نور

رياضي عمومي 1

3

رياضي عمومي 1 (درسنامه فصلهاي 3 تا 12 مطالعه شود

احمد پور، مهمياني

پيام نور

 

آمار

- آمار

رياضي عمومي1

4

رياضي عمومي1 (درسنامه)

احمد پور، مهمياني

پيام نور

مباني جمعيت شناسي

3

مباني جمعيت شناسي(آزمايشي)

تمنا

پيام نور

 

 

تاريخ

 

 

- تاريخ

شناخت تاريخ ايران پيش از اسلام

2

بررسي و منابع و ماخذ تاريخ ايران پيش از اسلام (درسنامه)

محمد باقر وثوقي

پيام نور

تاريخ ايران از ايلامي‌ها تا هخامنشي

4

تاريخ ايران از ايلامي‌ها و آريايي‌ها تا پايان دوره هخامنشي‌ (درسنامه)

پرويز رجبي

پيام نور

 

 

تربيت بدني و

علوم ورزشي

 

 

 

- تربيت بدني و علوم ورزشي

 

 حركت اصلاحي

2

1ـ حركت اصلاحي (قطعي)

2ـ كمردرد‌ـ پيشگيري درمان

1ـ فراهاني

2ـ فراهاني و كيواني

پيام نور

تغذيه ورزشي

2

اصول تغذيه در ورزش (قطعي)

رمضانپور

پيام نور

آناتومي انساني

2

آناتومي انسان (آزمايشي)

رواسي

پيام نور

آمادگي جسماني

2

راهنماي آمادگي جسماني براي زندگي سالم1

فراهاني، اسد

پيام نور

 

 

 

رياضي

 

ـ رياضي گرايش كاربردي

ـ رياضي گرايش محض

رياضي عمومي1

4

1ـ رياضي عمومي1 (درسنامه)

2ـ رياضي عمومي2 (قطعي)

1ـ احمدپور

2ـ ممقاني

پيام نور

فيزيك پايه1

4

فيزيك پايه1 (آزمايشي)

محمد رضا بهاري

پيام نور

زبان و ادبيات عرب

 

- زبان و ادبيات عرب

صرف1

4

الصرف1 (آزمايشي)

پاساز انوس

پيام نور

قرائت و ترجمه و تجويد قرآن كريم

4

1ـ ترجمه جزء 29 و 30 قرآن كريم

2ـ آوانشناسي زبان عربي و تجويد قرآن

1ـ ترجمه آيتي

2ـ زندي

 

پيام نور

 

 

شيمي

ـ شيمي گرايش كاربردي

ـ شيمي گرايش محض

شيمي عمومي1

3

شيمي عمومي1 به استثناي فصل8

ميرشكرايي

پيام نور

رياضي عمومي1

4

رياضي عمومي (آزمايشي)

جليل واعظي

پيام نور

 

 

علوم  جغرافيا

 

ـ جغرافياي انساني (شهري ـ روستايي)

ـ جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي ـ ژئومورفولوژي)

زمين در فضا

2

زمين در فضا (درسنامه)

صادقي ـ نجفيان

پيام نور

فلسفه جغرافيا و جغرافياي كاربردي

2

شناخت و فلسفه جغرافيا (آزمايشي)

شكوئي

پيام نور

زمين شناسي براي جغرافيا

2

زمين شناسي براي جغرافيا (آزمايشي)

صداقت

پيام نور

 

 

 

علوم جغرافيا

 

 

 

- جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري

 

مباني جغرافياي شهري

2

مباني جغرافياي شهري (آزمايشي)

شكوئي ـ موسي كاظمي

پيام نور

فلسفه جغرافيا

2

شناخت و فلسفه جغرافيا (آزمايشي)

شكوئي

پيام نور

مباني آب و هواشناسي

2

مباني اقليم شناسي (قطعي)

جعفر پور

پيام نور

مباني ژئومورفولوژي

2

      ژئومورفولوژي ساختماني (آزمايشي)   ژئومورفولوژي ديناميك(آزمايشي)

محمودي

پيام نور

 

علوم زيستي

 

ـ زيست شناسي گرايش عمومي

ـ زيست شناسي گرايش علوم گياهي

شيمي1

3

شيمي عمومي (قطعي)

مير شكرايي

پيام نور

تشريح و مورفولوژي گياهي

2

تشريح و مورفولوژي گياهي (قطعي)

سيد مظفري

پيام نور

تالوفيت‌ها

2

تالوفيت‌ها (آزمايشي)

يوسفي

پيام نور

 

 

فيزيك

 

- فيزيك  گرايش حالت جامد

- فيزيك گرايشي هسته‌اي

 

فيزيك پايه1

 

 

 

4

1ـ فيزيك جلد اول (ويرايش پنجم از فصل1 تا پايان فصل 13 مطالعه شود

2ـ فيزيك جلد دوم فصل15‌: نوسان مطالعه شود

1ـ رزينك، هاليدي، پاشايي راد

2ـ رزينك، هاليدي، كنتاس، پاشايي راد،

 

پيام نور

رياضي عمومي1

4

رياضي عمومي 1(درسنامه)

احمدپور ـ مهمياني

پيام نور

نوشته شده توسط مدیر وبلاگ فراگیر پیام نور  | لینک ثابت |

داغ کن - کلوب دات کام
 
کارشناسی ارشد پیام نور